Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych, warunki korzystania ze strony internetowej oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej spółki Simply nature, s.r.o., z siedzibą V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praga 3, REGON: 108 19 321, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 348990 (zwane dalej “Zasadami ochrony danych osobowych”).

Poniżej spółka Simply nature, s.r.o., z siedzibą V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praga 3, REGON: 108 19 321, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 273525 (dalej „Spółka“) informuje Państwa o sposobie w jakim są gromadzone, wykorzystywane i chronione informacje, która Spółka pozyskuje podczas korzystania ze strony internetowej Spółki https://www.beggs.pl/ dalej „strona internetowa Spółki“ lub „strona internetowa“).

Przed wypełnieniem jakichkolwiek formularzy lub zarejestrowaniem się na stronie internetowej Spółki należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Należy pamiętać, że uzyskując dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych Spółki lub korzystając z jakichkolwiek informacji tam się znajdujących, wyrażają Państwo zgodę na Zasady ochrony danych osobowych i zgadzają się przestrzegać ich w całości.

1. Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami, Spółka jest uprawniona do korzystania z praw własności na stronach internetowych Spółki.

Spółka jest właścicielem wszystkich praw autorskich do wszystkich treści, które Spółka umieszcza na stronie internetowej Spółki, w tym tekstu, projektu strony, szkiców technicznych, grafiki, wszystkich obrazów na stronie internetowej Spółki, a także wyboru i układu plików zawartych na stronie internetowej Spółki.

Dane zawarte na stronie internetowej Spółki podlegają ochronie praw autorskich oraz ochronie w ramach systemów patentowych lub znaków towarowych, a jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie, powielanie lub inne dysponowanie danymi przez użytkownika w celach komercyjnych jest zabronione. W przypadku wykorzystania niekomercyjnego użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszelkich informacji lub odniesień dotyczących praw autorskich lub podobnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z zawartością strony internetowej Spółki oraz w wyniku przerw w jej działaniu. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji strony internetowej Spółki w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

2. Poprawność danych

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej Spółki były poprawne, aktualne i dokładne, Spółka nie może zagwarantować poprawności, dokładności ani aktualności jakichkolwiek informacji. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub konsekwencje wykorzystania lub polegania na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

3. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych

Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora [zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”)].

Dane kontaktowe administratora: Simply nature, s.r.o., siedziba V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praga 3, e-mail: gdpr@simplynature.cz.

4. Zakres zastosowania

Polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na stronie internetowej Spółki i późniejszego przetwarzania tych danych przez Spółkę.

Niniejsza polityka ma również na celu dostarczenie informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO dotyczących przetwarzania danych wykraczających poza gromadzenie danych za pośrednictwem tej strony internetowej. W związku z tym w konkretnych przypadkach udostępnimy również oddzielne polityki przetwarzania danych dla określonych działań związanych z przetwarzaniem.

5. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich przetwarzania

Poniżej przedstawiono cele, dla których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz podstawy prawne ich wykorzystywania. Należy pamiętać, że nie wszystkie wymienione poniżej zastosowania będą miały zastosowanie do każdej osoby.

5.1 Podczas odwiedzania strony internetowej Spółki

Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową Spółki, przeglądarka używana na jego urządzeniu automatycznie wysyła informacje do naszego serwera internetowego. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika. Są one automatycznie gromadzone i przechowywane bez interwencji użytkownika do momentu ich automatycznego usunięcia po upływie 12 miesiące:

Adres IP urządzenia, z którego załadowano stronę internetową,

 • data i godzina dostępu,
 • nazwę i adres URL wczytanego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło połączenie (odsyłający adres URL),
 • strona internetowa załadowana ze strony internetowej,
 • przeglądarka na urządzeniu użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny i nazwa dostawcy dostępu.

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania ze strony internetowej,
 • w celu analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do personalizowania użytkownika.

Ponadto używamy plików cookie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową Spółki. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w artykule 6 niniejszej Polityki prywatności.

5.2 W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej

Wszelkie pytania można kierować na adres gdpr@simplynature.cz, mail@simplynature.cz lub za pośrednictwem formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej Spółki.

Gdy to zrobisz, Twoje dane osobowe, które prześlesz e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przechowywane. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po przetworzeniu wniosku użytkownika usuniemy zgromadzone dane osobowe, jeśli nie będziemy już uprawnieni lub zobowiązani do ich dalszego przetwarzania.

5.3 W przypadku subskrypcji naszego newslettera, w którym będziemy informować o nowościach i rabatach

Jeśli użytkownik, jako osoba odwiedzająca stronę internetową Spółki, jest zainteresowany otrzymywaniem newslettera lub informacji handlowych, przetwarzamy podane przez niego w tym celu dane osobowe na podstawie jego zgody, zawsze w zakresie adresu e-mail i imienia. Jeśli użytkownik poda nam również inne dane identyfikacyjne (np. nazwisko), będziemy przetwarzać również te dane we wskazanych celach. Przesyłane przez nas informacje handlowe zawsze dotyczą wyłącznie naszych własnych usług i produktów, które dystrybuujemy i/lub sprzedajemy.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika rozpocznie się dopiero po wypełnieniu przez niego danych w odpowiednim formularzu newslettera, a następnie potwierdzeniu chęci otrzymywania newslettera zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik nie potwierdzi chęci otrzymywania newslettera, usuniemy jego dane bez zbędnej zwłoki.

Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w szczególnych przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych roszczeń prawnych, i tylko w ograniczonym zakresie przez niezbędny do tego czas.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w wysłanym do niego newsletterze lub wysyłając powiadomienie o wycofaniu tej zgody na adres gdpr@simplynature.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby, o którym mowa w art. 3. Polityka prywatności.

5.4 W związku z udziałem w konkursie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w kontekście konkursów jest art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika w kontekście konkursów jest wykonanie umowy dotyczącej udziału w konkursie zawartej między użytkownikiem a Spółką. W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika w kontekście konkursów usunięcie danych następuje po całkowitym zakończeniu konkursu i upływie 6 miesięcy od jego zakończenia. W przypadku, gdy użytkownik zostanie zwycięzcą, jego dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia konkursu, chyba że szczegółowe przepisy przewidują dłuższy okres.

Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać w zakresie określonym w regulaminie danego konkursu.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kontekście udziału w konkursie w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na adres gdpr@simplynature.cz lub wysyłając powiadomienie o wycofaniu tej zgody na piśmie do naszej siedziby pod adresem wskazanym w art. 3. Polityki prywatności. W takim przypadku uczestnik nie będzie już mógł brać udziału w konkursie. Wszelkie dane osobowe przechowywane podczas udziału w konkursie zostaną w takim przypadku usunięte.

5.5 W związku z wysłaniem lub opublikowaniem recenzji produktu

W przypadku przesłania nam lub opublikowania na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych recenzji naszych produktów, które zostały zakupione i wypróbowane.

Użytkownik przekazuje swoją opinię dobrowolnie, a my przetwarzamy jego dane na podstawie jego zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na adres gdpr@simplynature.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu tej zgody na adres naszej siedziby podany w artykule 3 Polityki prywatności. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych w tym celu.

6. Cookies

W celu usprawnienia świadczonych usług strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki, które przechowują informacje o przeglądarce internetowej, a nie o użytkowniku. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Spółki, inne służą do poprawy jakości strony internetowej i zadowolenia użytkowników.

Używamy również plików cookie stron trzecich, które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzonej przez użytkownika strony internetowej Spółki, których używamy do celów reklamowych i promocyjnych.

Przepisy prawa stanowią, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania strony internetowej Spółki. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.

Używane pliki cookie różnią się między sobą okresem wygaśnięcia. Zostały one szczegółowo opisane w sekcji „Cookies“.  

Co dokładnie umożliwiają pliki cookie?

 • zapamiętać dane logowania, aby nie trzeba było ich wprowadzać za każdym razem;
 • zapewnić bezpieczeństwo po zalogowaniu;
 • zapewnić spójność i prawidłowe działanie całej witryny;
 • zapamiętywać strony, do których użytkownik uzyskał dostęp w określonej kolejności;
 • skrócić czas ładowania odwiedzanych stron;
 • dostosowywać i prawidłowo targetować reklamy;
 • analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży; oraz
 • poprawić komfort korzystania z witryny internetowej, aby ulepszyć usługi online.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje strona internetowa Spółki?

Obecnie Spółka wykorzystuje wyłącznie niżej wymienione techniczne pliki cookie. W przypadku korzystania przez Spółkę z innych plików cookie, użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą paska plików cookie, który pojawi się po załadowaniu strony internetowej. Jednocześnie te nowe pliki cookie zostaną również opisane w niniejszym dokumencie oraz w sekcji Cookies.

 • Techniczne i niezbędne (wymagane) pliki cookie

Te pliki cookie są nam potrzebne, abyśmy mogli zaoferować użytkownikowi prawidłowo działającą witrynę internetową Spółki oraz aby użytkownik mógł korzystać ze świadczonych przez nas usług.

Jak mogę dostosować ustawienia plików cookie?

Ponieważ są to techniczne pliki cookie, zgoda użytkownika na pliki cookie nie jest wymagana przez prawo. Techniczne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia podstawowego funkcjonowania strony internetowej. Dane uzyskane za pomocą technicznych plików cookie nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Jak ustawić lub zmodyfikować / zmienić zgodę na pliki cookie (jeśli jest wymagana) można znaleźć w „Cookies “.

Gdzie mogę znaleźć listę i ustawienia plików cookie używanych w domenie internetowej Spółki?

Listę można znaleźć tutaj w sekcji „Cookies“.

7. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika przekazujemy stronom trzecim (odbiorcom), jeśli:

 • użytkownik wyraził wyraźną zgodę na jeden lub więcej określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze pkt. a) RODO;
 • ujawnienie na mocy art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby sądzić, że użytkownik ma nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu jego danych;
 • gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze pkt. c) RODO;
 • jest to prawnie dopuszczalne w celu wykonania zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze (b) RODO;
 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 28 RODO.

8. Odbiorcy, podmioty przetwarzające

Dane osobowe przechowywane przez Spółkę są przetwarzane i przechowywane w Spółce. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika lub uzasadnionym interesie Spółki, dane osobowe mogą być również przetwarzane przez niektórych dostawców lub usługodawców Spółki. Dostawcy i usługodawcy współpracujący ze Spółką są starannie wybierani, w szczególności na podstawie zabezpieczeń, które zapewniają w celu zapewnienia technicznej i organizacyjnej ochrony przekazywanych przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane na rzecz Spółki wyłącznie przez podmioty przetwarzające dane i wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzanie danych. Spółka może ujawniać dane osobowe następującym odbiorcom w wyżej wymienionym znaczeniu w uzasadnionych celach:

 • dostawcom w celu realizacji umowy oraz ochrony praw i uzasadnionych interesów Spółki (marketing i komunikacja, IT, dane);
 • dostawców usług prawnych i konsultantów;
 • dostawcy usług pocztowych, komunikacyjnych i łączności elektronicznej;
 • dostawcom usług poczty elektronicznej (Ecomail );
 • dostawcom usług reklamowych i systemów analitycznych (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited).

Aktualną listę odbiorców, w tym podmiotów przetwarzających, można uzyskać od administratora, o którym mowa w art. 3. Polityki Prywatności.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nasza Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających, przede wszystkim w Republice Czeskiej lub w Unii Europejskiej (“UE”), gdzie obowiązują takie same warunki ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które są skuteczne dla całej UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”) za pośrednictwem rozporządzenia RODO.

W wyjątkowych przypadkach dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach przed przekazaniem danych osobowych oceniamy, czy wybrany administrator lub podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i warunki, w tym egzekwowalność praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, przy jednoczesnej ocenie skutecznej ochrony prawnej danych osobowych w tym kraju. W związku z tym przekazywanie danych osobowych użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych może mieć miejsce wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

 • istnieje decyzja Komisji Europejskiej w odniesieniu do wybranego państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w której stwierdzono, że państwo trzecie/organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • wybrany podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne oraz istnieje możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, oraz skuteczna ochrona prawna osób, których dane dotyczą, w kraju podmiotu przetwarzającego.

Odpowiednie zabezpieczenia mogą obejmować:

 • prawnie wiążące i egzekwowalne instrumenty między władzami publicznymi lub organami publicznymi;
 • wiążące reguły korporacyjne;
 • standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
 • standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez odpowiedni organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • zatwierdzony kodeks postępowania zawierający wiążące i egzekwowalne zobowiązania podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;
 • zatwierdzony mechanizm certyfikacji z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.

Do obsługi plików cookie wykorzystywane są usługi firmy Google Inc. z siedzibą poza UE – w USA.

10.  Okres, przez jaki Państwa dane osobowe są przechowywane w Spółce

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Spółkę tylko tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne i są archiwizowane zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo.

Podczas przetwarzania danych użytkownika w określonych celach przestrzegamy zasad minimalizacji danych. Oznacza to, że gromadzimy tylko te dane, których potrzebujemy do określonego celu. Jednocześnie Spółka ustanowiła ścisłe wewnętrzne zasady, które weryfikują zgodność z prawem przechowywania danych osobowych; w związku z tym Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest do tego uprawniona.

Dane przetwarzane na podstawie zgody użytkownika przechowujemy tak długo, jak długo zgoda jest ważna. Po upływie tego okresu użytkownik zostanie poproszony o ponowne wyrażenie zgody (w celu uniknięcia wątpliwości użytkownik może wycofać lub zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie).

W wyjątkowych przypadkach, na przykład w trakcie postępowania sądowego, dokumenty zawierające dane osobowe użytkownika możemy przechowywać przez dłuższy czas, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy musimy przedstawić dowody w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub w celu wykonania decyzji (z uwagi na ustawowe terminy przedawnienia wynikające z obowiązującego kodeksu cywilnego, np. w związku z udzielonymi gwarancjami).

Po ustaniu przyczyny prawnej przetwarzania danych osobowych Spółka niezwłocznie je usunie.

W celu uniknięcia wątpliwości, samą zgodę oraz wszelkie zmiany lub odwołanie zgody użytkownika dla naszych uzasadnionych interesów, przechowujemy przez cały okres ważności zgody i maksymalnie przez 5 lat po jej wygaśnięciu (odwołaniu).

11. Media społecznościowe

Witryna internetowa Spółki może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do innych witryn internetowych za pośrednictwem tych łączy, operatorzy tych witryn mogą zbierać od niego informacje, które będą wykorzystywać zgodnie z własnymi zasadami, które mogą różnić się od naszych zasad.

Witryna internetowa Spółki może również zapewniać użytkownikowi możliwość udostępniania lub śledzenia informacji o witrynie za pośrednictwem serwisów społecznościowych obsługiwanych przez osoby trzecie (np. za pośrednictwem linków “udostępnij”, “polub”, “śledź”).

Oferujemy tę funkcję, aby zwiększyć zainteresowanie witryną wśród użytkowników sieci społecznościowych i umożliwić udostępnianie lub śledzenie recenzji, wiadomości i rekomendacji ze strony internetowej firmy swoim kontaktom. W każdym przypadku należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowych może skutkować ich gromadzeniem przez operatora sieci i ich publiczną dostępnością, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych.

Aby zrozumieć ich politykę prywatności, należy zawsze zapoznać się z odpowiednimi politykami i informacjami wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub sieci społecznościowych, za pośrednictwem których udostępnia się dane osobowe.

12. Prawa osób, których dane dotyczą

W szczególności użytkownik ma prawo do:

 • zgodnie z art. 15 RODO, do uzyskania od nas informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną przekazane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich informacji o ich szczegółach;
 • na mocy art. 16 RODO do żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, i to bez zbędnej zwłoki;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, jeśli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli masz wątpliwości co do dokładności danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, oraz jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, zażądać dostarczenia swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
 • zgodnie z art. 21 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika – zob. punkt 11 Polityki prywatności poniżej;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania w dowolnym momencie zgody, której wcześniej nam udzieliłeś; w rezultacie nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Użytkownik może zazwyczaj skontaktować się z organem nadzorczym w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w siedzibie Spółki. Organem nadzorczym jest
 • w Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/544/996;

13. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, to zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie, jeśli istnieją podstawy związane z jego szczególną sytuacją lub jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo do wniesienia ogólnego sprzeciwu, do którego zastosujemy się bez powoływania się na konkretną sytuację.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do wycofania zgody lub odmowy przetwarzania, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres gdpr@simplynature.cz.

14. Bezpieczeństwo danych

Rozumiemy znaczenie zabezpieczenia danych osobowych użytkownika i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

Wdrażamy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

15. Aktualizacje i zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują i obowiązują od dnia 08.06.2023.

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności ze względu na ulepszenia naszej witryny internetowej i ofert za jej pośrednictwem lub ze względu na zmienione wymagania prawne.